بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و قیمت تمام شده

هدف دوره:

آشنایی با مدل مفهومی، مدل اجرایی و نرم افزار جامع بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و قیمت تمام شده بر اساس:

 • ماده 219 قانون برنامه پنجم توسعه
 • ماده 16 قانون مدیریت خدمات کشوری
 • بند پ ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه
 • دستورالعمل اجرایی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور
 • دستورالعمل هزینه یابی ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور
 • بخشنامه تهیه نرم افزار بودجه مبتنی بر عملکرد ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور

مخاطبین دوره:‌ کلیه مدیران و کارشناسان مرتبط با حوزه های مالی، حسابداری، بودجه و برنامه ریزی

مدت دوره: 8 تا 16 ساعت

گواهینامه دوره: گواهینامه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی ریاست جمهوری

نحوه ارزیابی: تمرینات کلاسی و آزمون کتبی

سرفصل هاي دوره:

 • بررسي مدل جامع مفهومي نظام بودجه ريزي مبتنی بر عملکرد- مدل الماس
 • بررسي مدل اجرايي بودجه ريزي مبتنی بر عملکرد- مدل زنجيره ارزش
 • نحوه تدوین برنامه ها و فعالیت ها در بودجه های سنواتی
 • نحوه محاسبه قیمت تمام شده فعاليت ها و خدمات
 • اجراي گام به گام نظام هزينه يابي در يك دستگاه اجرايي
 • هزینه یابی بر مبنای فعالیت به روش پوش (Push ABC)
 • هزینه یابی بر مبنای فعالیت به روش پول (Pull ABC)
 • حل مساله و انجام فعالیت های کلاسی
 • آشنایی با ویژگی های تنها نرم افزار جامع و دانش بنیان بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد کشور

مدرس:

علیرضا صراف: جهت مشاهده رزومه مدرس اینجا را کلیک نمایید.

در صورت تمایل به شرکت در این دوره، فرم ثبت نام فردی را تکمیل نمایید.