تربیت کارشناس BSC

 

دوره تربیت کارشناس ارزیابی متوازن

معرفی دوره : کارت امتیازی متوازن (BSC) یکی از ابزارهای حسابداری مدیریت است که تصویر جامعی از عملکرد سازمان و نحوه دستیابی سازمان به استراتژی های خود به دست می دهد. به همین دلیل بیش از 60 درصد سازمان ها و شرکت های موفق دنیا از این ابزار برای مدیریت عملکرد جامع سازمان و نیز دستیابی به استراتژی های خود بهره می برند.

هدف دوره:‌ انتقال دانش و مهارت استقرار کارت امتیازی متوازن 

مخاطبین دوره:‌ کلیه مدیران و کارشناسان مرتبط با حوزه های برنامه ریزی، مدیریت عملکرد و اجرای استراتژی های سازمانی

مدت دوره: دو روز (16 ساعت)

گواهینامه دوره: گواهینامه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی ریاست جمهوری

نحوه ارزیابی: تمرینات کلاسی و آزمون کتبی

سرفصل های دوره:

 • معرفی و آشنایی با انواع مدلهای برنامه ریزی استراتژیک در سازمانهای دولتی و خصوصی
 • آشنایی با ابزارهای پر کاربرد در فرایند برنامه ریزی استراتژیک
 • کارت امتیازی متوازن Balanced Scorecard
  • ارزیابی عملکرد و نیاز به یک روش ارزیابی متوازن
  • انواع روشهای ارزیابی عملکرد در سازمان
  • تاریخچه کارت امتیازی و سیر تحول آن
  • رابطه میان برنامه استراتژیک و کارت امتیازی متوازن
  • آشنایی با مقدمات استقرار BSC در سازمان
  • آشنایی با ابعاد مدل BSC و نحوه ارتباط آن در سازمانهای دولتی، خصوصی و غیر انتفاعی
 • نقشه استراتژیک سازمان
 • آشنایی با فرایندهای ارزش افزای سازمان
  • فرایندهای عملیاتی
  • فرایندهای مدیریت مشتری
  • فرایندهای مدیریت نوآوری
  • فرایندهای قانونی، اجتماعی و الزامی
 • آشنایی با دارایی های نامشهود در سازمان
 • نحوه ترسیم نقشه استراتژی
  • معرفی الگوی جامع نقشه استراتژی
  • ترسیم نقشه استراتژی سازمان فرضی
  • نحوه تعریف اهداف استراتژیک در نقشه
  • تعیین چگونگی رابطه علی و معلولی موجود در نقشه
 • چگونگی تعریف و نهایی سازی شاخصهای استراتژیک نقشه
  • شاخصهای کلیدی نتیجه
  • شاخصهای کلیدی عملکرد
  • شاخصهای عملکرد
 • معرفی روشها و تکنیکهای هدف گذاری کمی
 • تعریف ابتکارات و پروژه های عملیاتی و نحوه اولویت بندی آنها
 • آشنایی با چگونگی طراحی کارت امتیازی سازمان
 • آموزش نحوه جمع آوری اطلاعات از واحدهای زیر مجموعه
 • تسری نظام ارزیابی متوازن به کلیه سطوح سازمان
 • استفاده از مدل BSC برای تخصیص استراتژیک منابع در سازمان
 • معرفی سیستمی برای ارزیابی واحدهای زیر مجموعه بر اساس BSC
 • چگونگی رتبه بندی واحدها بر اساسBSC
 • آموزش نحوه تشکیل کمیته BSC و چگونگی برگزاری جلسات آن
 • معرفی نرم افزارهای مرتبط با کارت امتیازی
 • معرفی موانع پیاده سازی و اجرای اثربخش استراتژی و BSC در سازمانهای ایرانی

مدرس:

علیرضا صراف: جهت مشاهده رزومه مدرس اینجا را کلیک نمایید.

در صورت تمایل به شرکت در این دوره، فرم ثبت نام فردی را تکمیل نمایید.