تربیت کارشناس ABC

دوره تربیت کارشناس هزینه یابی بر مبنای فعالیت

معرفی دوره : هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) یکی از ابزارهای حسابداری مدیریت است که هدف اصلی آن طراحی مدل هزینه سازمان بر اساس روابط علی و معلولی با استفاده از شناسایی علل هزینه (فعالیت ها) و عوامل تحریک کننده هزینه(محرک های هزینه) می باشد. این نوع مدل سازی باعث می شود که هزینه ها بویژه هزینه های سربار با دقت بالاتری سرشکن شوند و در نتیجه بهای تمام شده فعالیت ها و موضوعات هزینه جهت تصمیم گیری های مدیریتی دقیقتر محاسبه گردد. از سوی دیگر شناسایی علل هزینه منجر به مدیریت بهتر هزینه نیز می گردد که به آن مدیریت بر مبنای فعالیت (ABM) گفته می شود. همجنین طراحی مدل هزینه این قابلیت را برای سازمان ایجاد می نماید که بتواند با سناریوسازی های مختلف برای آینده، منابع مورد نیاز برای تحقق اهداف عملیاتی خود را پیش بینی و بودجه بندی نماید که به آن (ABB) اطلاق می شود.

هدف دوره:‌ انتقال دانش و مهارت طراحی مدل هزینه و بودجه با استفاده از روش ABC 

مخاطبین دوره:‌ کلیه مدیران و کارشناسان مرتبط با حوزه های مالی، حسابداری، بودجه، بازاریابی، برنامه ریزی، مدیریت عملکرد و اجرای استراتژی های سازمانی

مدت دوره: دو روز (16 ساعت)

گواهینامه دوره: گواهینامه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی ریاست جمهوری

نحوه ارزیابی: تمرینات کلاسی و آزمون کتبی

سرفصل های دوره:

 • حسابداری مدیریت چیست
 • تعریف انواع هزینه از مناظر متفاوت مدیریتی
 • معرفی هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC)
 • تفاوت حسابداری بهای تمام شده با ABC
 • شناسایی منابع و هزینه ها
 • شناسایی فعالیت ها
 • شناسایی موضوعات هزینه
 • شناسایی محرک های منبع و محرک های فعالیت
 • هزینه یابی بر مبنای فعالیت به روش پوش (Push ABC)
 • هزینه یابی بر مبنای فعالیت به روش پول (Pull ABC)
 • هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمان گرا (TDABC)
 • چالش های اجرای ABC
 • مدیریت بر مبنای فعالیت (ABM)
 • بودجه ریزی بر مبنای فعالیت (ABB)
 • حل مساله
 • انجام فعالیت های کارگاهی

مدرس:

علیرضا صراف: جهت مشاهده رزومه مدرس اینجا را کلیک نمایید.

در صورت تمایل به شرکت در این دوره، فرم ثبت نام فردی را تکمیل نمایید.