دوره تربيت كارشناس قيمت تمام شده و بودجه ريزي مبتني بر عملكرد

 

در دوره‌ي تربيت كارشناس محاسبه و مديريت قيمت تمام شده و بودجه‌ريزي مبتنی بر عملکرد سعي شده است با برگزاري دوره‌هاي آموزشي منسجم مهارتي، ضمن يكسان سازي سطح آشنايي شركت‌كنندگان با مباني نظري و ارايه آموزش های تئوري، عمده زمان آموزش، صرف آموزش مهارت‌ها از طريق تمرينات كارگاهي با هدف ارتقا سطح اثربخشي دوره آموزشي گردد و به اين ترتيب هزينه‌هاي سازمان‌در خريد خدمات آموزشي و همچنين خريد خدمات مشاوره اي كاهش يابد.

در اين دوره، که مورد تایید موسسه حسابداران مدیریت استرالیا نیز می باشد، كارشناسان معرفي شده از سوي دستگاه‌هاي اجرايي از طريق دوره‌هاي مهارتی، تكنيك‌هاي عملياتي و اجرايي محاسبه و مديريت قيمت تمام شده و بودجه‌ريزي مبتنی بر عملکرد به صورت كارگاهي مطابق با دانش روز و با استفاده از نرم‌افزارهاي تخصصي آموزش داده مي‌شوند. در انتهاي دوره، فرد آموزش ديده به يك كارشناس قيمت تمام شده و بودجه‌ريزي مبتنی بر عملکرد تبديل مي‌شود و قادر خواهد بود اين موضوع را در دستگاه اجرايي خود راهبري و اجرا نمايد.

براي كسب اطلاعات بيشتر اينجا را كليك كنيد.

 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.