دوره بين المللي PBB

دوره بين المللي تربیت کارشناس قیمت تمام شده و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد (بودجه ريزي عملياتي )

مقدمه:

يكي از دغدغه‌هاي بزرگ مديران به ويژه در بخش دولتي و عمومي، توانمندسازي كاركنان و افزايش توان نيروهاي كارشناسي خود در جهت پيشبرد اهداف درون سازماني و پاسخگويي به انتظارات قانوني برون سازماني خود است. بديهي است يكي از مهمترين ابزار توانمندسازي كاركنان، آموزش است. چراكه آموزش به عنوان يك سرمايه گذاري بلند مدت، نه تنها سازمان را از دغدغه انجام كيفي فعاليت‌هاي كارشناسي خود رها مي‌سازد بلكه امكان تفويض بخش عمده اي از مسئوليت ها  و در نتيجه فرصت پرداختن به امور كلان تر مديريتي را نيز براي مديران فراهم مي‌آورد.


معرفي دوره:

در دوره‌ي تربيت كارشناس محاسبه و مديريت قيمت تمام شده و بودجه‌ريزي مبتنی بر عملکرد سعي شده است با برگزاري دوره‌هاي آموزشي منسجم مهارتي، ضمن يكسان سازي سطح آشنايي شركت‌كنندگان با مباني نظري و ارايه آموزش های تئوري، عمده زمان آموزش، صرف آموزش مهارت‌ها از طريق تمرينات كارگاهي با هدف ارتقا سطح اثربخشي دوره آموزشي گردد و به اين ترتيب هزينه‌هاي سازمان‌در خريد خدمات آموزشي و همچنين خريد خدمات مشاوره اي كاهش يابد.

در اين دوره، که مورد تایید موسسه حسابداران مدیریت استرالیا نیز می باشد، كارشناسان معرفي شده از سوي دستگاه‌هاي اجرايي از طريق دوره‌هاي مهارتی، تكنيك‌هاي عملياتي و اجرايي محاسبه و مديريت قيمت تمام شده و بودجه‌ريزي مبتنی بر عملکرد به صورت كارگاهي مطابق با دانش روز و با استفاده از نرم‌افزارهاي تخصصي آموزش داده مي‌شوند. در انتهاي دوره، فرد آموزش ديده به يك كارشناس قيمت تمام شده و بودجه‌ريزي مبتنی بر عملکرد تبديل مي‌شود و قادر خواهد بود اين موضوع را در دستگاه اجرايي خود راهبري و اجرا نمايد.

اهداف آموزشي دوره:

 • يكسان سازي سطح آشنايي شركت‌كنندگان با مباني نظري و ارايه آموزش های تئوري بر اساس دستورالعمل اجرایی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد ابلاغي سازمان برنامه و بودجه كشور
 • ارتقاء مهارت‌ هزینه یابی و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد از طريق تمرينات كارگاهي و عملی با مثال های واقعی از دستگاه های اجرایی متبوع شرکت کنندگان
 • ارتقاء سطح دانش و مهارت شرکت کنندگان به گونه ای که در انتهای دوره بتوانند استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد را بر اساس دستورالعمل فوق الذکر در دستگاه اجرایی خود راهبری و اجرا کنند
 • كاهش وابستگي دستگاه های اجرایی به مشاورين برون سازماني براي اجراي هزینه یابی و بودجه‌ريزي مبتنی بر عملکرد

مدرس دوره:

علیرضا صراف: برای دریافت رزومه مدرس اینجا را کلیک کنید.

سرفصل هاي دوره:

8 ساعت اول:

 • بررسي مدل مفهومی نظام بودجه ريزي مبتنی بر عملکرد بر اساس دستورالعمل بودجه ريزي مبتني بر عملكرد ابلاغي سازمان برنامه و بودجه كشور
 • نحوه تدوین برنامه ها و فعالیت ها (پیوست 4 قانون بودجه)
 • نحوه محاسبه قیمت تمام شده فعاليت ها و خدمات – بيان مالي برنامه سالانه
 • اجراي گام به گام نظام هزينه يابي در يك دستگاه اجرايي
 • نحوه پیش بینی قیمت تمام شده فعاليت ها و خدمات براي سال بودجه
 • تهيه بودجه مبتنی بر عملکرد و عقد تفاهمنامه هاي عملكردي
 • بررسي روش هاي تخصيص در نظام بودجه ريزي مبتنی بر عملکرد
 • تبيين الزامات اجراي نظام بوجه ریزی مبتنی بر عملکرد
 • تبيين الزامات و نیازمندی های طراحی یا تهیه سیستم نرم افزاری بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد بر اساس بخشنامه و نيز شرح خدمات ابلاغي سازمان برنامه و بودجه كشور

8 ساعت دوم:

 • تدوين برنامه ها و فعاليت ها و سنجه هاي عملكرد مربوطه توسط شرکت کنندگان بر اساس اطلاعات واقعی دستگاه اجرایی متبوع خود
 • ارائه برنامه ها و فعاليت ها در کلاس و رفع اشکال توسط مدرس با مشارکت دیگر شرکت کنندگان در کلاس

8 ساعت سوم:

 • شناسایی اقلام هزینه بر اساس فصول 8 گانه طبقه بندی اقتصادی هزینه ها
 • شناسایی ریز فعالیت های ذیل هر برنامه/فعالیت دستگاه اجرایی
 • شناسایی مراکز هزینه و ساختار سازمانی دستگاه اجرایی
 • شناسایی ارتباط بین مراکز هزینه و برنامه/فعالیت/ریز فعالیت دستگاه اجرایی
 • ارائه مدل هزینه در کلاس توسط شرکت کنندگان و رفع اشکال توسط مدرس

8 ساعت چهارم:

 • شناسایی محرک های هزینه توسط شرکت کنندگان بر اساس اطلاعات واقعی دستگاه اجرایی متبوع خود
 • طراحی مدل هزینه یکپارچه شامل فصول و اقلام هزینه، مراکز هزینه، برنامه ها، فعالیت ها، ریز فعالیت ها و محرک های هزینه
 • ارائه مدل هزینه در کلاس توسط شرکت کنندگان و رفع اشکال توسط مدرس

8 ساعت پنجم:

 • طراحي مدل هزينه و بودجه سازمان متبوع شركت كنندگان با توجه به اطلاعات جمع آوري شده در 8 جلسه گذشته، با استفاده از نرم افزار جامع هزينه يابي و بودجه ريزي مبتني بر عملكرد "الماس"، توسط خود شركت كنندگان دوره
 • اخذ گزارشات مورد نياز سازمان برنامه و بودجه و نيز گزارشات مورد نياز دستگاه هاي اجرايي از نرم افزار براي ارائه به مديران سازمان متبوع شركت كنندگان كه مويد اثربخشي دوره و ارتقاء توانمندي شركت كنندگان خواهد بود.

مخاطبين:

 • مديران و كارشناسان بودجه
 • مديران و كارشناسان مالي
 • مديران و كارشناسان برنامه‌ريزي، ارزيابي عملكرد و نوسازي و تحول اداري

شرايط حضور:

 • دارا بودن حداقل مدرك تحصيلي ليسانس
 • آشنايي با موضوعات مالي و بودجه
 • اطلاع كافي از مأموريت، اهداف، خدمات و فعاليت‌هاي سازمان متبوع
 • انگيزه بالا براي يادگيري و انجام فعاليت هاي كارگاهي داخل و خارج از كلاس

مدت زمان:

  40 ساعت 

مكان:

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی ریاست جمهوری

ظرفیت دوره:

15 نفر

نحوه برگزاري دوره:

 • كار كلاسي، متناسب با سازمان متبوع شركت‌كنندگان صورت مي‌گيرد.
 • همراه داشتن لپ تاپ در كليه جلسات توصيه مي شود و در جلسه پنجم  الزاميست. 
 • حضور شركت‌كنندگان در كليه جلسات تا پايان ساعت الزامي است و از افراد جايگزين نمي‌توان استفاده كرد.
 • امكان ارتباط با مدرسين از طريق ايميل براي پاسخ به سؤالات و تمرينات كلاسي وجود دارد.

نحوه ارزيابي شركت كنندگان:

 • ارزيابي تمرينات كلاسي
 • ارزيابي ميزان مشاركت در طي دوره
 • پاسخ به سؤالات در طي دوره
 • تسلط در مدل سازی توسط نرم افزار

گواهینامه دوره:

گواهینامه این دوره در صورت پذیرش در ارزیابی های فوق و پرداخت 80 دلار استرالیا توسط موسسه حسابداران مدیریت استرالیا صادر می گردد.

ثبت نام فردي :

براي تكميل فرم پيش ثبت نام اينجا را كليك كنيد و در قسمت "دوره آموزشي مورد تقاضا"، "دوره بين المللي PBB" را انتخاب فرماييد.

ثبت نام سازماني:

در صورتيكه علاقه مند هستيد اين دوره در داخل سازمان و بطور اختصاصي براي مديران و كارشناسان خود برگزار گردد فرم درخواست دوره درون سازماني را تكميل نماييد و منتظر تماس ما باشيد.