آزمون CMA استرالیا

CMA استرالیا به دلیل ترجیح آموزش بر آزمون، از نظام ارزیابی منطقی تر و آسان تری نسبت به CMA آمریکا و CIMA انگلستان برخوردار است. از آنجاییکه تمرکز در دوره های CMA‌ استرالیا بر مهارت آموزی به جای دانش افزایی است، آزمون کتبی از اهمیت کمتری برخوردار است . در عوض لازم است شرکت کنندگان این دوره، با ارائه مقاله کاربردی فارسی از بکارگیری یکی از ابزارهای حسابداری مدیریت مانند ABC و BSC در سازمان خود، مهارت آموزی خود را به اثبات برسانند و گواهینامه CMA خود را از موسسه حسابداران مدیریت استرالیا دریافت نمایند.

  • شرکت کنندگانی که دارای 5 تا 10 سال سابقه فعالیت رسمی مالی می باشند لازم است در آزمون فارسی CMA شرکت کنند و نیز مقاله کاربردی ارائه نمایند.
  • شرکت کنندگانی که دارای بیش از 10 سال سابقه فعالیت رسمی مالی می باشند لازم نیست در آزمون فارسی CMA‌ شرکت کنند بلکه تنها مقاله کاربردی ارائه می نمایند.