آزمون CMA استرالیا

CMA استرالیا به دلیل ترجیح آموزش بر آزمون، از نظام ارزیابی منطقی تر و آسان تری نسبت به CMA آمریکا و CIMA انگلستان برخوردار است. از آنجاییکه تمرکز در دوره های CMA‌ استرالیا بر مهارت آموزی به جای دانش افزایی است، آزمون کتبی از اهمیت کمتری برخوردار است . در عوض لازم است شرکت کنندگان این دوره، با ارائه مقاله کاربردی فارسی از بکارگیری یکی از ابزارهای حسابداری مدیریت مانند ABC و BSC در سازمان خود، مهارت آموزی خود را به اثبات برسانند و گواهینامه CMA خود را از موسسه حسابداران مدیریت استرالیا دریافت نمایند.

  • شرکت کنندگانی که دارای 5 تا 10 سال سابقه فعالیت رسمی مالی می باشند لازم است در آزمون فارسی CMA شرکت کنند و نیز مقاله کاربردی ارائه نمایند.
  • شرکت کنندگانی که دارای بیش از 10 سال سابقه فعالیت رسمی مالی می باشند لازم نیست در آزمون فارسی CMA‌ شرکت کنند بلکه تنها مقاله کاربردی ارائه می نمایند.

 نکته حائز اهمیت اینکه هزینه شرکت در آزمون و ارزیابی مقالات تا جولای ۲۰۱۹ مبلغ ۵۳۹ دلار استرالیا و از آن پس ۶۳۸ دلار استرالیا خواهد بود.