دوره بین المللی CMA

دوره آموزشی CMA استرالیا، یک دوره فشرده 56 ساعته شامل ماژول "مدیریت استراتژیک هزینه" و ماژول" تجزیه و تحلیل استراتژیک کسب و کار" می باشد که به دو زبان فارسی و انگلیسی توسط مدرسین داخلی و خارجی قابل ارائه می باشد. این دوره، بر خلاف دیگر دوره های آموزشی مشابه که صرفا به دنبال انتقال مفاهیم و دانش هستند، تمرکز خود را ضمن دانش افزایی، در انتقال مهارت های بکارگیری ابزار حسابداری مدیریت برای تصمیم گیری درست و به موقع به منظور هدایت سازمان به سمت استراتژی های خود قرار داده است. به همین دلیل استفاده از مطالعات موردی و انجام فعالیت های کارگاهی و کلاسی رویکرد محوری این دوره است.  

شرکت در این دوره برای کلیه متقاضیان دریافت گواهینامه CMA‌ الزامی است.