درباره CMA Iran

شرکت سگال (CMA Iran)، نماینده انحصاری و دفتر منطقه ای موسسه حسابداران مدیریت استرالیا در ایران و کشورهای فارسی زبان می باشد که توسط جمعی از اساتید، صاحبنظران و مشاوران برجسته حوزه حسابداری مدیریت کشور تاسیس و پشتیبانی علمی می شود. این شرکت دارای مجوز برگزاری آزمون های CMA به زبان فارسی از سوی موسسه حسابداران استرالیا می باشد. 

بنیانگذاران و اعضاء کمیته علمی CMA Iran دارای سوابق ارزشمند علمی، پژوهشی، آموزشی، مشاوره ای و اجرایی در سطح ملی و بین المللی هستند که با دغدغه احیا و توسعه دانش و مهارت های حوزه حسابداری مدیریت در کشور، تلاش می کنند معضلات تصمیم سازی و تصمیم گیری مدیران را در محیط های پیچیده و متغییر فضای کسب و کار کنونی مرتفع سازند.

چشم انداز CMA Iran
ایجاد مرکز مرجع آموزش های مهارتی، مشاوره های کاربردی و نرم افزارهای حرفه ای حسابداری مدیریت در ایران و کشورهای فارسی زبان

 


ماموریت CMA Iran
ایجاد 180 درجه تغییر در دانش، نگرش و عملکرد مدیران و سازمان ها از طریق آموزش های مهارتی و مشاوره های کاربردی با تاکید بر استانداردها و مدارک شناخته شده بین المللی